Wat doet een Professional Organizer?

Wat is de officiële definitie van het beroep Professional Organizer? 

Een professional organizer helpt mensen bij het aanbrengen van orde, overzicht en rust.

Wat is een Professional Organizer?

Een professional organizer begeleidt mensen bij het aanbrengen van structuur en ruimte. Omdat zij dit zelf lastig vinden. Door de structuur en ruimte ontstaat rust en tijd. Het aanbrengen van de structuur kan op diverse vlakken. Bijvoorbeeld administratie, huis, werkplek/kantoor, verhuizing en dagplanning. 

Wat doet een Professional Organizer voor particulieren?

Veel mensen weinig tijd voor hun dagelijkse klusjes, door de combinatie van werken en een huishouden. Ook het opruimen en ordenen van spullen vinden mensen lastig. En wordt daarom vaak uitgesteld.

Een Professional Organizer helpt bij het aanpakken van deze klussen. Hierdoor ontstaat er meer structuur en overzicht.

Ook zijn er Professional Organizers die zich gespecialiseerd hebben in het helpen van mensen met ADD, ADHD of hoarding.  

Wat doet een Professional Organizer voor bedrijven?

Ook op de zakelijke markt is vaak behoefte aan meer structuur. Het aanbrengen van structuur richt zich voornamelijk op werkprocessen, werkplek, coaching vaardigheden en persoonlijke effectiviteit.

Werkprocessen
*Informatiestromen structureren, bijvoorbeeld archief
*Effectief verwerken van informatiestromen, bijvoorbeeld e-mail
*Optimaliseren werkoverleg aanpak
*In kaart brengen werkprocessen

Werkplek
*Optimaliseren kantoorruimte
*Optimaal inrichten (thuis)werkplek

Coaching
*Indelen werkzaamheden
*Re-integratie na langdurige afwezigheid
*Uitvalpreventie
*Persoonlijke effectiviteit verhogen

Bij bedrijven kan door efficiënter te werken ten eerste geld bespaard worden. Ten tweede kan de medewerkerstevredenheid stijgen. De Professional Organizer maakt samen met de medewerker een plan van aanpak, geeft tips en begeleidt bij een goede uitvoering. 

Sinds wanneer bestaat het beroep Professional Organizer?

In de jaren ‘80 in het beroep Professional Organizer ontstaan in Amerika. Mensen hadden steeds meer geld te besteden en gingen meer consumeren. Een groep vrouwen gingen mensen helpen bij het opruimen en organiseren van hun spullen. Deze groep noemden zich Professional Organizers.

Begin jaren ‘90 heeft Anne-Lies van Overbeek het beroep geïntroduceerd in Nederland. Ook heeft zij de NBPO (Nederlandse beroepsvereniging voor Professional Organizers) opgezet.